Instagram

Eski tarihli bir etkinliği görüntülüyorsunuz (25.10.2017 - 26.10.2017)

Kültür sanat,aktivite Boşluk / Void - Sergi / Exhibition Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kültür sanat,aktivite Boşluk / Void - Sergi / Exhibition

 

"Boşluk / Void - Sergi / Exhibition" etkinliği detayları ve içeriği

 

BOŞLUK // VOID
"Alan-Mekân-Boşluk"
29 EYLÜL 2017 – 26 Ekim 2017
ÇSM-ANKARA – Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonları – 2. KAT
Sergi açılış tarihi ve saati: 29 Eylül 2017 – Saat: 18.30

Sanatçılar: Yeni Anıt, Mert Acar, Aysel Alver, Hüseyin Arıcı, Mert Barlas, Gülşah Bayraktar, Can Bilen, Nurcan Çevik, Fırat Engin, Arzu Eş, Ekin Kılıç Ezer, Bestami Gerekli, Aslı Işıksal, Metin Kalkızoğlu, Nurtane Karagil, Ece Kibaroğlu, Mirko Malle, Emre Okçuer, Hülya Özdemir, Damla Sari, Engi Sarı, Kıvılcım Harika Seydim, Hülya Sözer, Ali Şentürk, Ayşe Topçuoğulları, Burçin Ünal, Beata Zalewska
Küratör: Dilek Karaaziz Şener

Albet Camus'nün "Boşlukla beraber, tam güç." sözü, 29 Eylül-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin ikinci kat salonlarında gerçekleşecek olan "BOŞLUK//VOID" adlı serginin kavramının oluşmasında rol oynar. Hepimiz bir "boşluk" yaşıyoruz hayatta... Göçler, ayrılıklar, ötekileştirmeler, kimliksizleştirmeler, çıkar dünyasındaki maddileşen değerlerle değersizleşen insan yaşamı; boşluğun sardığı kocaman bir çemberin içindeyiz aslına bakarsak. İçinde bulunduğumuz ve içimizde açılan "boşluk" her geçen gün biraz daha zamana yenilmekte.
Bazen asırlar süren devasa boşluklarla kökenlerine bir şekilde tutunmaya çalışan veya anlatılanlarla büyüyen benliklerin kolektif bellek kırıntılarıyla harmanlanmaya çalıştığı, hep bir boşlukla mücadele edip bazen yenildiği, bazen de umuda sarılarak tekrar koca bir dünyaya kafa tuttuğu kimlikleriz hepimiz. Bu sergide amacımız, sanattan beslenerek izleyiciye kendi boşluklarını yaratma, doldurma ve belki de boşluğun izlerini tamamen silebileceği bir alan yaratmak. Sanatçılar için ise, alanın/mekanın beyaz boşluğunu kendi manevi değerleriyle doldurmak ve işlerin ışığında izler bırakarak geçmişi, günümüzü ve geleceğe dair bugünden oluşan boşluklarımızı (maddi/manevi) sorgulamak.
"BOŞLUK//VOID" Dilek Karaaziz Şener'in küratörlüğünde, 27 sanatçının katılımıyla disiplinlerarası bir yolculuğa izleyiciyi davet ediyor. Türkiye, Avusturya ve Kıbrıs'tan davet edilen sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek sergide, sesin söze, sözün renklere, renklerin boşluğa, boşluğun mekâna, mekânın ise doluluk ve boşluk arasındaki asılı köprüye açıldığı kapılardan geçeceksiniz.
Mekânın belleğiyle birlikte kayıp giden anların zaman sarkacında silinerek yenilenen, yenilendikçe unutulmaya açık bir uzam yaratıyoruz. Hepimiz için bir dönüşün, çağa tanıklığın, özellikle son yıllarda gittikçe daralan bir kısa alanda özgürlüklerin izini sürdüğümüzü gösterebileceğimiz bir mekân yaratmak özleminde ve umudundayız. Bu nedenle gücümüzü boşluktan ve bu boşluğun sağlayacağı imkân/ imkânsızlıklarla doldurmak rotasını izlemek önem taşıyor.
"BOŞLUK" sergisi, içinde bulunduğumuz coğrafya ve dönemle bir yüzleşme denemesidir. Geçmiş ve şimdiki zamanın kesiştiği bir boşlukta durmaktayız. Biri birinden farklı görünmüyor. Hatta uç uca eklemlenmiş sonsuz bir döngüyle etrafımızı sarıyor. Boşluk, kendine dönen bir çember gibi sarmalanan kollarıyla biraz daha sarılıyor geleceğe! Geçmiş katmanlaşıyor. Silinip yeniden kodlanarak bir çeşit dolaşım ağıyla, hayat zamanımıza takılıyor. Her bir iz bir diğerini örterken, kabuklaşan katmanların içindeki yaralar dairesel izlerle üst üste diziliyor. Bir çeşit çığlık bölüyor izleri, dalgalanıp renkleniyor boşluğun siyahlığı/beyazlığı!
"BOŞLUK" sergisi, Çankaya Belediyesi ÇSM'nin Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonlarında gerçekleşecek. Tamamen BOŞ bir alanı her sanatçı kendi dilinde manevi değerleri, hayalleri, umutları ve sanatının gücüyle dolduracak. Boşluk hepimizi derinden etkiler, büyüleniriz, takılıp kalırız çoğu zaman sihrine, ayrılmak istemez ne beden ne de ruh etki alanından; bu kez, boşluğu dolduruyoruz ve inanıyoruz ki sergiyi izlemeye gelen herkes içindeki boşluk ve dolulukla hesaplaşacak. Sergiden ayrılmak istemeyecek.
"Boşlukla beraber, tam güç." İçimizde bir yerlerde!
Dilek Karaaziz Şener

BOŞLUK // VOID
"Space-Place-Void"
29 September 2017 - 26 October 2017
Contemporary Arts Center - ANKARA - Füreya Koral and Andrei Gennadyevich Karlov Exhibition Halls - 2nd Floor
Opening Date and Time: 29 September 2017 - 6.30 pm
Artists: Yeni Anıt, Mert Acar, Aysel Alver, Hüseyin Arıcı, Mert Barlas, Gülşah Bayraktar, Can Bilen, Nurcan Çevik, Fırat Engin, Arzu Eş, Ekin Kılıç Ezer, Bestami Gerekli, Aslı Işıksal, Metin Kalkızoğlu, Nurtane Karagil, Ece Kibaroğlu, Mirko Malle, Emre Okçuer, Hülya Özdemir, Damla Sari, Engi Sarı, Kıvılcım Harika Seydim, Hülya Sözer, Ali Şentürk, Ayşe Topçuoğulları, Burçin Ünal, Beata Zalewska
Curator: Dilek Karaaziz Şener

Saying of Albert Camus "Avec le vide, les pleins pouvoirs" (With the void, comes total empowerment) have a role in the formation of the concept of the exhibition entitled "BOŞLUK//VOID", which will take place in the second floor halls of Çankaya Municipality Contemporary Arts Center in between September 29 and October 26, 2017. In the land of the living we all live a "void"... Migrations, separations, alienation, idolization, human life devalued by material values in the world of interest; as a matter of fact we are in a huge circle wrapped by void. Each passing day the "void" that we are in and opened in our midst is defeated by time.
We are all identities which try to be blended in the collective memory breaks with the egos, which hold on to their origins with huge voids that have been around sometimes for centuries or grow with the told, fight with a void all the time then sometimes defeated, and sometimes defy a whole world again by embracing hope.
In this exhibition our aim is to create a space where the audience will be able to create their own voids, fill them, and perhaps completely eliminate traces of voids. For the artists however, is to fill the white void of the space/place with their own spiritual values and to question our (material / spiritual) voids composed of past, present and future by leaving traces in the light of things.
"BOŞLUK//VOID", curated by Dilek Karaaziz Şener, invites the audience to an interdisciplinary journey, with the participation of 27 artists. In the exhibition, which will be realized with the participation of the artists invited from Turkey, Austria and Cyprus, you will pass through the doors which will be opening from voice to word, from word to colors, from colors to void, from void to place and from place to the bridge hanged between fullness and emptiness.
We create a space where moments that come away with the memory of place are erased in pendulum, renewed and forgotten as they renewed again. We are longing to create a space for all of us where we can track freedom. For this reason, it is important to follow the course of filling our power with voids and with the possibilities/impossibilities that this void can provide.
"VOID" exhibition is a confrontation experiment within the period and geography that we are in. We are standing in a void that intersects the past and the present. One doesn't look different from another. Yet it wraps us around with an endless loop of articulated end. The void hugs the future a little more with its wrapped arms like a spinning circle! The past is layering. It sticks to our lifetimes by being deleted and re-encoded with some kind of roaming network. While each trace covers one another, the scars in the crumbling layers are superimposed with circular traces. Some sort of screaming divides the tracks, blackness/whiteness of the void fluctuates and becomes colorful!
"VOID" exhibition will take place at Füreya Koral and Andrei Gennadyevich Karlov Exhibition Halls of Çankaya Municipality Contemporary Arts Center. A completely VOID area will be filled by each artist in their own language with spiritual values, dreams, hopes and the power of art. The void deeply influences us, we are fascinated and stuck to its magic, neither the body nor the soul wants to leave its influence field; this time, we fill the void and we believe that everyone who comes to the exhibition will be accounted for by the emptiness and fullness within. Nobody will want to leave the exhibition.
"With the void, comes total empowerment." Somewhere inside us!
Dilek Karaaziz Şener

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI : etkinankara.com farklı kanallarla ulaştığı veya kendisine ulaştırılan etkinliklerin duyurularını yapan bir yapılanmadır. Yayınlanan etkinliklerde bulunabilecek hatalı bilgilerden veya düzenleyen kişilerce yapılan değişikliklerden etkinankara.com ve çalışanları hiçbir şekilde mesul tutulamaz. Duyurusu yapılan etkinliklerin tüm hak ve sorumlulukları düzenleyen kişilere veya kuruluşlara aittir. Belirtilen saatler, yer veya ücret gibi bilgilerin kontrol sorumluluğu etkinliğe katılacak kişidedir, bilgiler teyit edilmelidir.

 

Tüm etkinlikleri görüntüle

 

 

Talebiniz Gerçekleştirilirken Lütfen BekleyinizBu işlem talebinize göre biraz vakit alabilir.