ARS Electronica Animasyon Festivali (2-3-4 Aralık 2016)
Instagram

ARS Electronica Animasyon Festivali (2-3-4 Aralık 2016)

DİKKAT : BU HABER 1.12.2016 TARİHLİDİR !
ARS Electronica Animasyon Festivali (2-3-4 Aralık 2016)
DİKKAT : BU HABER 1.12.2016 TARİHLİDİR !

Ars Electronica, Avusturya Büyükelçiliği ve CerModern işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan gösterim programı kapsamında, 2016 Eylül ayında Avusturya'nın Linz şehrinde yer alan ve dijital sanatsal alanında öncü kurumlardan olan Ars Electronica Center'ın temel etkinliklerinden olan Ars Electronica Animasyon Festivali yarışma bölümünde dereceye giren 50 filmin gösterimi yapılacaktır, Kullanılan dil içeriği ve stili açısından çeşitlilik üzerine güçlü bir vurgu yapan program, animasyonun (bilgisayar) ne kadar hızlı geliştiğine ve gündelik yaşamımızı ne kadar güçlü etkilediğine dair dijital sanatçıların tanıklıklarını sunmaktadır.

6 bölümden oluşan gösterim programı, Yapısızlaştırılmış Gerçekler, Görsel&Ses, İfade, Soyut, Genişletilmiş & Deneysel, Anlatı adlı başlıklarda gösterilecek toplam 50 çalışmadan oluşmaktadır.

The Ars Electronica Animation Festival is one of the mainstays of the Ars Electronica Festival. The accent is on diversity with respect to both content and style here. The programming delivers impressive testimony to how quickly (computer) animation is growing and how strongly it influences our everyday life. The lineup is a double feature.

Screening Programs:
This year's six screening programs are: Deconstructed Realities, Visuals & Sound, Statement, Abstract, Expanded & Experimental, Narration

Gösterim programı/ Screening Program

2.12.2015 Cuma/Friday
11:00-12:00 Anlatı/Narration
12:00-13:00 Yapısızlaştırılmış Gerçekler/ Deconstructed Realities
13:00-14:00 Görsel&Ses/ Visuals and Sound
14:00-15:00 İfade/ Statement
15:00-16:00 Soyut/ Abstract
16:00-17:00 Genişletilmiş&Deneysel/ Expanded&Experimental

3.12.2016 Cumartesi/Saturday
11:00-12:00 Anlatı/Narration
12:00-13:00 Yapısızlaştırılmış Gerçekler/ Deconstructed Realities
13:00-14:00 Görsel&Ses/ Visuals and Sound
14:00-15:00 İfade/ Statement
15:00-16:00 Soyut/ Abstract
16:00-17:00 Genişletilmiş&Deneysel/ Expanded&Experimental

4.12.2016 Pazar/ Sunday
11:00-12:00 Anlatı/Narration
12:00-13:00 Yapısızlaştırılmış Gerçekler/ Deconstructed Realities
13:00-14:00 Görsel&Ses/ Visuals and Sound
14:00-15:00 İfade/ Statement
15:00-16:00 Soyut/ Abstract
16:00-17:00 Genişletilmiş&Deneysel/ Expanded&Experimental

Anlatı/Narration

Klasik bir anlatı programı olan bölümde sahneler Saygonlu genç bir kızın trajik hayat hikayesini, hatıralar ve dostluk hikayeleri üzerinden anlatmaktadır. Duygusal ve şiirsel karşılaşmaları içermektedir.
/
The plots on this classic narrative program include the tragic life story of a young girl in Saigon and tales of friendship and remembrance. A series of touching, poetic encounters.

Yapısızlaştırılmış Gerçekler/ Deconstructed Realities

Felsefi anlamda yapısızlaştırma, edebi veya felsefi metinlerin bileşen parçalarını ayırmak ve yeniden bir araya getirmektir. Bu bölümde yer alan yönetmenler tam da bunu yaparak mimarlık, günlük olaylar ve kentsel yaşam üzerine çalışmışlardır: Los Angeles'i renklendirilmiş Arapça neon işaretlerle gösterme; Paris'in içine stereoskopik bir eylemle girme; gündelik eylemlerin geri dönüşümü ve dış dünyanın iç alanlarında yapılmış mikroskopik araştırmalar.
/
Deconstruction in a philosophical sense means breaking down literary or philosophical texts into their component parts and then assembling them a new. And that's exactly what the filmmakers on this lineup do with architecture, everyday events or urban life: a Los Angeles studded with colorful neon signs in Arabic; a stereoscopic leap into the entrails of Paris; the surrealistic reversal of everyday acts; and microscopic investigations leading into the inner domains of the outer world.

Görsel&Ses/ Visuals and Sound

Bu programda bulunan müzik videoları ve ses-sanat işleri görüntü ve müziği harmanlanmış halde sunmaktadır. Seçki, klasik müzik videoları, yazılım geliştirme ve dans eden robotları içermektedir. Hepsinin ortak noktası nedir? Akustik ve görsel öğeler. Gelin ve kendiniz görün/duyun!
/
This program features music videos and works of sound art that demonstrate diverse ways of blending imagery and music. The spectrum includes classical music videos, software developments and dancing robots. What they all have in common is the successful interplay of acoustic and visual elements. Come and see/hear for yourself!

İfade/ Statement

Bu seçkideki film yapımcıları, zamanımızın büyük sorunlarına, örneğin Avrupa'daki mevcut sosyopolitik duruma ve mülteci sorununa, küresel ısınmaya ve kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılmasını savunuyor. Bu çekimlerden bazıları ilk başta komik görünebilir, ancak bir anda suratınızın ifadesi değişebilir.
/
The filmmakers on this lineup take a stance on the big issues of our times—for instance, the current sociopolitical situation in Europe and the refugee problem, global warming, and using resources sustainably. Some of these takes might come across as comical at first, but they'll soon wipe that smirk off your face and replace it with a pensive look.

Soyut/ Abstract

Soyutlama, yani sinematik olarak özüne veya onun farklı yönlerine indirgenmesi geniş bir teknik çalışma gerektirir. Bunlar, soyut heykellerden film üzerine lazerle boyamaya, haritalamaya ve üretken sanata kadar uzanır. Sonuç etkileyici bir görsel karmaşıklıktır.
/
Abstraction—that is, the reduction of what's cinematically depicted to its essence or to certain aspects of it—can make use of a wide array of techniques. They range from abstract sculpture and painting onto film with a laser to mapping and generative art. The result is impressive visual complexity.

Genişletilmiş&Deneysel/ Expanded&Experimental

Burada animasyonun deneysel modları gösterilmektedir. Gerçek ve sanal dans performansı birleştirilerek quadcopter iliştirilmiş kamerayla alan genişletilmiştir; Makro çekimle içe bakış açısı kaydırılmış; Hafif boyama teknolojik olarak genişletilmiş; akışkan cisimler hareket yakalama yoluyla canlandırılmış; ve oyun ve gerçek etkileyici bir perspektif değişimini tetikler.
/
Experimental modes of animation are on display here. Real and virtual dance performance is seamlessly combined with quadcopter-mounted cameras that expand the space; macro shots shift the point of view inwards; light painting is technologically expanded; fluid bodies are animated via motion capture; and hybrids of game and reality trigger an impressive shift of perspective.

DİKKAT : BU HABER 1.12.2016 TARİHLİDİR !

 

Talebiniz Gerçekleştirilirken Lütfen BekleyinizBu işlem talebinize göre biraz vakit alabilir.