Ankara Ufuk Üniversitesi - Ankara Üniversite
Instagram
0

Mevlana Bulvarı No: 86/88 / Ankara

312 204 40 00

 

Misyon

Ufuk Üniversitesi Kurucu Vakıfının talebi doğrultusunda diğer akademik birimlerin yanında ağırlıklı olarak Sağlık Misyonu yüklenmiş bir Üniversitedir. Mevcut Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yanında, önümüzdeki yıllar içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi'nin de eğitime başlaması ile sağlık misyonumuz daha da genişleyecektir.


Nitekim Kurucu Vakıfımızın Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde 'Trafik, iş spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi ve sosyal yardımın, rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yükseköğretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanması, bunlara ilişkin eğitim, kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma' misyonu üstlenilmiş ve bu misyon doğal olarak kurduğu üniversiteye intikal ettirilmiştir.


Bu amaçla;
Özellikle sağlık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirmek ve sağlık hizmetlerine katılmalarını sağlamak,
Hukuk, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Ticaret Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İstatistik, Psikoloji Bölümleri ve Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan İngilizce Öğretmenliği ile Kuruluş Kanununda olup da ileriki yıllarda açmayı planladığı bölüm/programlarda lisans, Enstitüleri bünyesinde ise lisansüstü düzeyde insan gücü yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak,
Öğrencilerinin bu hedeflere yönelmesi için onlara eğitimin nicelik ve niteliğinin bütün öğelerini vermek, gelecekte burada yetişenlerin ülkemiz ile dış dünya arasındaki ilişkilerinde pay sahibi olmalarına zemin hazırlamak,
Fayda ve kıymet ilişkisi yoluyla mezunlarının kendilerine, ailelerine ve ülkeye yaralı olmalarını sağlamak.

Vizyon

Ufuk Üniversitesi yukarıda belirtilen misyonunu gerçekleştirmek için;
Ulusumuzu oluşturan bireylerin yaşam düzeylerinin geliştirilmesinde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla katkı sağlayacak düşünce, bilgi ve becerilere sahip, diğer insanların sorunlarına karşı duyarlı insan gücünü yetiştirmek,
Bünyesindeki birimlerin alanlarında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalarla sorunlarının çözümüne ve bu yolla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamak,
Öğrencilerin, toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum sağlayabilen; kişisel hak ve özğürlüklere, demokrasiye, Atatürk İlkeleri doğrultusunda demokratik ve laik eğitim ilke ve uygulamalarına saygılı ve bunları benimseyip uygulayan; kendine güvenen, gerektiğinde sorumluluk ve risk alabilen; böylece, bireysel ve sosyal düzeyde gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerini kazanmış olmak,
Çağdaş öğretim yöntemlerini kavramış, bunları uygulamayı benimsemiş ve bu konuda donanımlı bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamak,
Bilimsel araştırma, yayın, sürekli ve yaygın eğitim yoluyla ulusa ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.

 

Bu içeriğe yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

 

    Ufuk Üniversitesi mekanı için sitemizde güncel bir etkinlik bulunmamaktadır.
    Eklenmesini istediğiniz bir etkinlik varsa ETKİNLİK BİLDİRİM FORMU ile bize iletebilirsiniz.
    Etkin Ankara sizlerle daha güçlü!

etkinankara.com © 2021

Doğru Nokta

Talebiniz Gerçekleştirilirken Lütfen BekleyinizBu işlem talebinize göre biraz vakit alabilir.